ATHEROSCLEROSIS

Bibliographical metadata

ISSNs0021-9150
Electronic ISSN 1879-1484

Related Publications

Brunner, F. J., Kröger, F., Blaum, C., Goßling, A., Lorenz, T., van Erckelens, E., Brätz, J., Westermann, D., Blankenberg, S., Zeller, T., Waldeyer, C. & Seiffert, M., 11.2020, In: ATHEROSCLEROSIS. 313, p. 81-87 7 p.

Research output: SCORING: Contribution to journalSCORING: Journal articlesResearchpeer-review

Waldeyer, C., Brunner, F. J., Brätz, J., Rübsamen, N., Zyriax, B-C., Blaum, C., Kroeger, F., Kohsiack, R., Schrage, B., Sinning, C., Becher, P. M., Karakas, M., Zeller, T., Westermann, D., Sydow, K., Blankenberg, S., Seiffert, M. & Schnabel, R. B., 08.2018, In: ATHEROSCLEROSIS. 275, p. 256-261 6 p.

Research output: SCORING: Contribution to journalSCORING: Journal articlesResearchpeer-review

Waldeyer, C., Brunner, F. J., Seiffert, M., Kohsiack, R., Waldeyer, R., Schrage, B. N., Sinning, C. R., Karakas, M., Westermann, D., Blankenberg, S., Zeller, T., Sydow, K. & Schnabel, R., 08.2017, In: ATHEROSCLEROSIS. 263, p. e169 PO187.

Research output: SCORING: Contribution to journalConference abstract in journalResearchpeer-review

Baum, C., Johannsen, S. S., Zeller, T., Atzler, D., Ojeda Echevarria, F. M., Wild, P. S., Sinning, C. R., Lackner, K. J., Gori, T., Schwedhelm, E., Böger, R. H., Blankenberg, S., Münzel, T., Schnabel, R. B. & Gutenberg Health Study investigators, 01.2016, In: ATHEROSCLEROSIS. 244, p. 149-56 8 p.

Research output: SCORING: Contribution to journalSCORING: Journal articlesResearchpeer-review

Weidmann, H., Touat-Hamici, Z., Durand, H., Müller, C., Chardonnet, S., Pionneau, C., Charlotte, F., Janssen, K-P., Verdugo, R., Cambien, F., Blankenberg, S., Tiret, L., Zeller, T. & Ninio, E., 10.2015, In: ATHEROSCLEROSIS. 242, 2, p. 571-9 9 p.

Research output: SCORING: Contribution to journalSCORING: Journal articlesResearchpeer-review

Rudolph, T. K., Schaper, N., Klinke, A., Demir, C., Goldmann, B., Lau, D., Köster, R., Hellmich, M., Meinertz, T., Baldus, S. & Rudolph, V., 01.12.2013, In: ATHEROSCLEROSIS. 231, 2, p. 354-8 5 p.

Research output: SCORING: Contribution to journalSCORING: Journal articlesResearch

Dastani, Z., Johnson, T., Kronenberg, F., Nelson, C. P., Assimes, T. L., März, W., Richards, J. B., CARDIoGRAM Consortium & ADIPOGen Consortium, 01.07.2013, In: ATHEROSCLEROSIS. 229, 1, p. 145-8 4 p.

Research output: SCORING: Contribution to journalSCORING: Journal articlesResearchpeer-review

Neumann, J. T., Tzikas, S., Funke-Kaiser, A., Wilde, S., Appelbaum, S., Keller, T., Ojeda Echevarria, F. M., Zeller, T., Zwiener, I., Sinning, C. R., Jagodzinski, A., Schnabel, R. B., Lackner, K. J., Münzel, T., Blankenberg, S., Wild, P. S. & Sydow, K., 01.06.2013, In: ATHEROSCLEROSIS. 228, 2, p. 451-9 9 p.

Research output: SCORING: Contribution to journalSCORING: Journal articlesResearchpeer-review

Fontes, J. D., Yamamoto, J. F., Larson, M. G., Wang, N., Dallmeier, D., Rienstra, M., Schnabel, R. B., Vasan, R. S., Keaney, J. F. & Benjamin, E. J., 01.05.2013, In: ATHEROSCLEROSIS. 228, 1, p. 217-23 7 p.

Research output: SCORING: Contribution to journalSCORING: Journal articlesResearchpeer-review

Hermann, M., Fischer, D., Hoffmann, M. M., Gasser, T., Quitzau, K., Meinertz, T., Münzel, T. & Lüscher, T. F., 2012, In: ATHEROSCLEROSIS. 220, 1, p. 172-176 1.

Research output: SCORING: Contribution to journalSCORING: Journal articlesResearchpeer-review

View all (14)